Твоят час

1. Петър Русланов Марков - 11а - председател

2. Биляна Антонова Несторова - 11а - заместник-председател

3. Иван Радославов Евтимов - 7б - заместник-председател

4. Давид Йосиф Узиел - 7б - заместник-председател

5. Марио Огнянов Пехливанов - 7б

6. Виктория Георгиева Алякова - 8а - протоколчик

7. Гергана Георгиева Караначева - 8а

8. Александър Миленов Неделчев - 9а

9. Марио Кирилов Станчев - 10а

10. Владимир Светославов Денков - 12а

11. Мартина Мартинова Недева - 7а

12. Александър Йорданов Григоров - 7а