Твоят час

1. Кристиян Стефанов Стоянов
2. Виола Иванова Христова
3. Геогр Иванов Христов
4. Магдалена Мирославова Христова
5. Белослава Георгиева Цветкова
6. Владислав Веселинов Владимиров
7. Ивана Даниел Чавгова

Учениците следва да бъдат записани в паралелката, която са посочили в срок до 10.06.2016 г. с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група , който се подава в канцеларията на училището.

Във всяка паралелка има по 3 свободни места.