Твоят час

Училището е открито на 15.09.1986г. в новопостроения жк. „Дружба 2” като ЕСПУ, за ученици от 1 до 12 клас. През първата година има 1080 ученици, а през учебната 1987/88г. прага му прекрачват 2135 ученици. След две години получава името на видния български математик академик Никола Обрешков, което носи с гордост и до днес. От средата на 90те години училището работи по свои уникални учебни планове за 6 годишно обучение след 7 клас, които съчетават едногодишно интензивно изучаване на английски език и профилирана подготовка по математика, биология и химия в гимназиалния етап. През учебната 1996/97г. училището сключва договор за сътрудничество с посолството на Япония. Обзаведен е изключително модерен за времето компютърен кабинет; японски преподаватели преподават информатика и информационни технологии на английски език. Последният випуск, обучаван по тези учебни планове се дипломира успешно през 2003година. Учениците, обучавани по тези планове са сред най-успешно реализиралите се възпитаници на училището, в най-престижни ВУЗ в страната и в чужбина. Тези учебни планове отпадат при влизане в сила на Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план през 1999г. От тогава училището търси своя нов облик сред богата палитра от училища в района.

От 1999/2000 г. започва прием на ученици от първи клас в паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство и СИП „Религия” в начален етап.

От 2006/2007 г. се обучават и 6 годишни деца в подготвителна предучилищна група.

Днес училището разполага с три компютърни кабинета, кабинети с лаборатории по физика, химия и биология, кабинет по изобразително изкуство с керамично ателие, кабинет по вероучение със стенописи и витражи, плувен басейн, два физкултурни салони, богата библиотека, логопедичен кабинет, просторна актова зала, ученически стол и няколко спортни площадки в двора.

В училището работят учители с висока професионална подготовка. 70% от тях са носители на І, ІІ и ІІІ професионално-квалификационна степен. Част от тях са автори на учебници, учебни помагала и са участвали в екипи за създаване на учебни програми. Учениците под ръководството на учителите участват с желание в проекти, изложби, олимпиади, конкурси, състезания и се представят достойно.

Участия в проекти:

  • 2001 – 2003 г. – „Интеграция на ромското население” по програма „Фар”;
  • 2001 – 2002 г – „Училищни патрули” за пътна безопасност;
  • 2002 - 2003г. – „Стълбица” на фондация „Покров Богородичен”;
  • 2004г. – 2006г. – международен проект „Пътешествие в ХХІ век чрез приказките и легендите” с училища-партньори от Полша, Кипър и Литва. За този проект училището получи „Сертификат за най-добро изпълнение на проект по програма Сократ” от Центъра за развитие на човешките ресурси.
  • 2008-2009г. – „С приятели творим”, по направление „Да направим училището привлекателно за младите хора с  училище партньор – 2 ОУ „Гоце Делчев” от гр. Гоце Делчев.
Атмосферата в училището е спокойна, творческа и предразполага учениците към изява и развитие на техните индивидуални качества и способности