Твоят час

 

eTwinning е общност на училищата в Европа. Тя предлага платформа за педагози, които работят в училище или детска градина в една от европейските страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти и, накратко, да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в Европа.

Проектът Christmas Cards Exchange е един от включените в eTwinning. Негови основатели са двама учители от Франция и Италия. Той има няколко задачи:

1. Деца създават, изпращат и получават коледни картички на/от деца от различни европейски страни.

2. Всеки клас прави видео, в което казва “Весела Коледа” на своя език и го изпраща на основателите на проекта за създаване на общо многоезично видео.

3. Всеки клас изработва банер на своя език, на който пише “Весела Коледа” и изпраща снимка на основателите на проекта за създаване на общо лого.

4. Всеки клас прави изложба на получените картички, за да има публичност и изпраща снимки от изложбата на основателите на проекта.

В проекта за размяна на коледни картички между ученици в Европа участват 70 училища от различни европейски страни. От България участват три училища и едно от тях е 68. СУ с представители учениците от 1. Б клас и техния класен ръководител г-жа Йорданка Иванова. Участниците са разделени в седем групи по десет страни. Нашето училище е в група с училища от Норвегия, Италия, Румъния, Испания, Финландия, Португалия, Франция, Турция, Албания и Македония.

Учениците от 1.б клас изработиха собственоръчно картичките, изпратиха ги по пощата до всяко едно от училищата и получиха картички от всяко едно от тях.

Общото многоезично видео “Европа пожелава Весела Коледа!” и клипът за надписи са готови. На видеото нашите деца са първи, а на клипа – веднага след учениците от Украйна. На общата снимка “Европа пише Весела Коледа” учениците от 68. СУ са на първия ред – трети.

 

ВИДЕО "Европа пожелава Весела Коледа"

КЛИП "Европа пожелава Весела Коледа"